از رک های دیواری در قسمت های میانی شبکه یا شبکه های کوچک استفاده می شود. این رک ها از ابعاد 6 یونیت تا 9 یونیت در اعماق 45 و 60 عرضه می شود.
معمولا مخصوص شبکه های کوچک است که در آن ها یک یا دو سوئیچ به همراه چند  cable management  و یک یا دو پچ پنل وجود دارد.

مقایسه ( 0 مورد )