پچ پنل فیبر نوری از مهمترین تجهیزات برای راه اندازی شبکه ی مبتنی بر فیبر نوری است. در اتاق سرور فیبر نوری از طبقات مختلف در یک جا جمع می شود و قبل از اتصال به سوئیچ شبکه آن ها را داخل پچ پنل فیبر نوری کرده و آرایش می کنیم.
سپس  با استفاده از پچ کورد های فیبر نوری یک اتصال از پچ پنل فیبر نوری به سوئیچ شبکه برقرار می کنیم.
فیبر های شبکه را ابتدا فیوژن کرده و سپس داخل کاست ها چرخانده و به واسطه یپگتیل های فیبر نوری به آداپتور فیبر نوری متصل می کنیم.
در بیت به بیت ما تمامی تجهیزات فیبر نوری را در اختیار شما می گذاریم تا ضمن مقایسه کالاها یک انتخاب و خرید هوشمندانه داشته باشید.

مقایسه ( 0 مورد )