بیت به بیت | فروشگاه اینترنتی تخصصی تجهیزات شبکه سیسکو لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N3K-C3064PQ-10G سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N3K-C3064PQ-10G 75000000 75000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5548UP-FA سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5548UP-FA 40000000 40000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5596UP-FA سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5596UP-FA 50000000 50000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348UPQ 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348UPQ 10GE 60000000 60000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248PQ 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248PQ 10GE 28000000 28000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248TP-E 1GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248TP-E 1GE 14000000 14000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2232PP 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2232PP 10GE 14000000 14000000
کابل Twinax سیسکو SFP-H10GB-CU1M کابل Twinax سیسکو SFP-H10GB-CU1M 650000 650000
آی پی فون سیسکو CP-7821 آی پی فون سیسکو CP-7821 1600000 1600000
ماژول سیسکو SFP GE-T ماژول سیسکو SFP GE-T 650000 650000