بیت به بیت | فروشگاه اینترنتی تخصصی تجهیزات شبکه سیسکو لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N3K-C3064PQ-10G سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N3K-C3064PQ-10G 49000000 49000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5596T-FA سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5596T-FA 55000000 55000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5548P-FA سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5548P-FA 35000000 35000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5548UP-FA سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5548UP-FA 37000000 37000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5596UP-FA سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N5K-C5596UP-FA 45000000 45000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2332TQ 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2332TQ 10GE 70000000 70000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348UPQ 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348UPQ 10GE 80000000 80000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348TQ 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348TQ 10GE 75000000 75000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248PQ 10GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248PQ 10GE 45000000 45000000
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248TP-E 1GE سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248TP-E 1GE 10000000 10000000