مشخصات فنی کارت

نوع ماژول

E1

نوع پورت های ماژول

RJ48C

تعداد پورت های ماژول

1 پورت

روتر های قابل پشتبانی

3900 و 2800 و 3800 و 2900 و 2800

ابعاد/وزن

ابعاد

13.2*8.8*3